รางวัลต่าง ๆ

Success Award of N.V.ARANYIK CO.,LTD.

Thailand Trust Mark 2013

ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย


Prime Minister's Export Award 2012

For OTOP Export Recognition

รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ที่มีการส่งออก และคุณภาพยอดเยี่ยมปี 2012

Prime Minister's Export Award 2004

For OTOP Export Recognition

รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ที่มีการส่งออก และคุณภาพยอดเยี่ยมปี 2004

THAILAND'S BRAND

( Standard export quality )

รางวัล OTOP 5 ดาว ปี 2006

รางวัล OTOP 5 ดาว ปี 2004

 OTOP Product Champion 2003
( Thailand the best products of OTOP )


Powered by MakeWebEasy.com